Yo-Yo Ma: Six Evolutions - Bach Cello Suites - Yo-Yo Ma [VINYL]

Disc 1
1. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
2. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
3. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
4. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
5. V. Menuets I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
6. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
7. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
8. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
9. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
10. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
11. V. Menuets I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
12. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
13. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
14. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
15. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
16. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
17. V. Bourr‚es I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
18. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
Disc 2
1. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
2. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
3. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
4. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
5. V. Bourr‚es I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
6. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
7. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
8. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
9. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
10. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
11. V. Gavottes I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
12. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
13. I. Pr‚lude (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
14. II. Allemande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
15. III. Courante (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
16. IV. Sarabande (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
17. V. Gavottes I & II (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma
18. VI. Gigue (Johann Sebastian Bach) - Yo-Yo Ma


Subscribe