Reinventing Hell - The Best of Pantera - Pantera [CD]

Disc 1
1. Cowboys from Hell - Pantera (4.06)
2. Domination - Pantera (5.05)
3. Cemetery Gates - Pantera (7.03)
4. Mouth for War - Pantera (3.57)
5. Walk - Pantera (5.16)
6. This Love - Pantera (6.34)
7. Fucking Hostile - Pantera (2.49)
8. Becoming - Pantera (3.07)
9. I'm Broken - Pantera (4.26)
10. 5 Minutes Alone - Pantera (5.51)
11. Planet Caravan - Pantera (4.04)
12. Drag the Waters - Pantera (4.57)
13. Where You Come From - Pantera (5.13)
14. Revolution Is My Name - Pantera (5.19)
15. Immortally Insane - Pantera (5.13)
16. The Badge - Pantera (3.55)
Disc 2
1. Cowboys From Hell (DVD) - Pantera
2. Psycho Holiday (DVD) - Pantera
3. Cemetery Gates (DVD) - Pantera
4. Mouth For War (DVD) - Pantera
5. This Love (DVD) - Pantera
6. Walk (DVD) - Pantera
7. 5 Minutes Alone (DVD) - Pantera
8. I'm Broken (DVD) - Pantera
9. Drag The Waters (DVD) - Pantera
10. Domination (DVD) - Pantera
11. Primal Concrete Sledge (DVD) - Pantera
12. Revolution Is My Name (DVD) - Pantera


Subscribe