Brandenburg Concertos Nos. 1, 2 & 5 - Johann Sebastian Bach [CD]

Disc 1
1. (Allegro) - (4.11)
2. Adagio - (4.14)
3. Allegro - (5.03)
4. Menuetto - Trio 1 - Menuetto, Polonaise - Menuetto - Trio 2 - Menuetto - (8.41)
5. (Allegro) - (5.24)
6. Andante - Allegretto Tranquillo - Andante - (4.12)
7. Allegro Assai - (3.09)
8. Allegro - (10.33)
9. Affectuoso - (5.44)
10. Allegro - (5.16)


Subscribe