Amarantine - Enya [CD]

Disc 1
1. Less Than a Pearl - Enya (3.44)
2. Amarantine - Enya (3.12)
3. It's in the Rain - Enya (4.08)
4. If I Could Be Where You Are - Enya (4.00)
5. The River Sings - Enya (2.49)
6. Long Long Journey - Enya (3.17)
7. Sumiregusa - Enya (4.42)
8. Someone Said Goobye - Enya (4.02)
9. A Moment Lost - Enya (3.08)
10. Drifting - Enya (4.11)
11. Amid the Falling Snow - Enya (3.38)
12. Water Shows the Hidden Heart - Enya (4.39)


Subscribe