Unplugged - Eric Clapton [VINYL]

Disc 1
1. Signe - Eric Clapton (3.14)
2. Before You Accuse Me - Eric Clapton (3.44)
3. Hey Hey - Eric Clapton (3.16)
4. Tears in Heaven - Eric Clapton (4.36)
5. Lonely Stranger - Eric Clapton (5.27)
6. Nobody Knows You When You're Down & Out - Eric Clapton (3.49)
7. Layla - Eric Clapton (4.46)
8. Running On Faith - Eric Clapton (6.30)
Disc 2
1. Walkin' Blues - Eric Clapton (3.37)
2. Alberta - Eric Clapton (3.42)
3. San Francisco Bay Blues - Eric Clapton (3.23)
4. Malted Milk - Eric Clapton (3.36)
5. Old Love - Eric Clapton (7.53)
6. Rollin' & Tumblin' - Eric Clapton (4.12)


Subscribe